NHẠC TRUNG HỌC CƠ SỞ

 Những bài hát trong chương trình

LỚP 7 (Nhạc nền)

01 Mai truong men yeu.mp3

Dihoc (Nhacnen QuangMinh).mp3

03 Nhac rung.mp3

04 ly cay da.mp3

05 Chung em can hoa binh.mp3

06 Mua xuan tinh ban.mp3

07 Hanh quan xa.mp3

08 Khúc hat chim son ca.mp3

09 Em la bong hong nho.mp3

10 Di cat lua.mp3

11 Khúc ca bon mua.mp3

12 Cachiusa.mp3

13 Tieng ve goi he.mp3

21 Tieng ve goi he (co loi).mp3

Trang 2  3  4  5  6

LỚP 6 (Nhạc nền)

01 Quoc ca VN.mp3

02 Tieng chuong va ngon co.mp3

03 Vui buoc tren duong xa.mp3

04 Hanh khuc toi truong.mp3

05 Di cay.mp3

06 Niem vui cua em.mp3

07 Ngày dau tien di hoc.mp3

08 Tia nang hat mua.mp3

09 Hô-la-hê, Hô-la-hô.mp3

10 La thuyen uoc mo.mp3

LỚP 8 (Nhạc nền)

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola