Contact Us

NGUYỄN QUANG MINH 
PHÒNG GDTH - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO (ĐT: 0917.186.300; PHÒNG TIỂU HỌC: 0763.852.684)
 
 
 
      Mọi bài viết, tư liệu, hình ảnh, văn bản... (kèm theo tên tác giả, nơi trích lục...) gửi về Email: quangminhag@gmail.com
 
     Cùng chung tay làm giàu trang Web này.
 
 
ĐỊA CHỈ EMAIL THÀNH VIÊN VÀ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC CỦA TBM ÂM NHẠC TỈNH
 

 

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
 
 NHÓM
THÀNH VIÊN
KHỐI/CM 
ĐIỆN THOẠI 
 1
Ngô Minh Đông (A Tri Tôn - TT)
Lê Tấn Đức (B Vĩnh Khánh - TS) 
 Lớp 1
0915.669.125
0919.367.027
 2
Nguyễn Thế Bảo (A Chi Lăng - TB)
Bùi Tấn Mẫn (Lê Văn Tám - CĐ) 
 Lớp 2
0945.484.148
0988.448.203 
 3
Nguyễn Thị Thanh Vân (A Mỹ Luông - CM)
Trần Thị Minh Trang (B Phú Mỹ - PT) 
 Lớp 3
0945.484.148
0988.448.203 
 4
Nguyễn Thế Ngọc (A Vĩnh Bình - CT)
Lâm Tết Xuyến (A Đào Hữu Cảnh - CP) 
 Lớp 4
0987.514.789
0988.312.146
 5
Lê Hoài Trung (PGDĐT -  LX)
 
Huỳnh Thanh Ngọt (A Tân An - TC)
Lê Văn Cầm (A An Phú - AP) 
 Lớp 5
0978.333.833
(0913.762.337)
0917.222.782
0917.255.409 
 6
Nguyễn Quang Minh (Sở GD-ĐT) 
 CM chung
0917.186.300 

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola